ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
6
6
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
6
14
20
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
37
30
67
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
22
15
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
59
124
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...