ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
5
13
18
1
รวม อบ.
19
31
50
3
ป.1
10
10
20
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
13
4
17
1
รวมประถม
58
43
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
74
151
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...