ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
20
16
36
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
45
36
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
52
117
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...