ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
17
22
1
อบ.3
18
11
29
1
รวม อบ.
23
28
51
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
19
7
26
1
ป.3
20
15
35
1
ป.4
4
14
18
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
79
72
151
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
100
202
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...