ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินดาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
16
34
1
อบ.3
24
12
36
1
รวม อบ.
42
28
70
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
14
16
30
1
ป.3
17
17
34
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
89
79
168
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
107
238
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...