ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับพลู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
12
16
28
2
ป.1
11
3
14
1
ป.2
12
2
14
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
49
30
79
6
ม.1
4
7
11
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
12
17
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
63
136
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...