ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
11
13
24
3
ป.1
6
8
14
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
44
39
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
52
107
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...