ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
5
13
18
1
รวม อบ.
15
22
37
2
ป.1
3
8
11
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
43
45
88
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
22
18
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
85
165
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...