ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
4
28
2
อบ.3
3
11
14
1
รวม อบ.
27
15
42
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
16
6
22
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
63
47
110
6
ม.1
17
9
26
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
33
19
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
81
204
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...