ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนด่านใน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
15
22
37
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
8
16
24
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
15
5
20
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
61
63
124
6
ม.1
13
8
21
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
33
22
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
107
216
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...