ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
2
11
13
1
รวม อบ.
10
22
32
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
62
62
124
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
15
5
20
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
33
21
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
105
210
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...