ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
15
24
2
อบ.3
14
12
26
1
รวม อบ.
23
27
50
3
ป.1
11
12
23
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
7
14
21
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
71
75
146
6
ม.1
9
7
16
1
ม.2
9
13
22
1
ม.3
8
12
20
1
รวมมัธยมต้น
26
32
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
134
254
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...