ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
35
36
71
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
26
17
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
70
147
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...