ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระจรเข้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
9
15
24
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
74
65
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
82
177
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...