ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังสนวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
43
50
93
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
16
9
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
72
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...