ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
14
8
22
1
ป.1
12
15
27
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
15
18
33
1
ป.4
13
17
30
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
73
79
152
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
87
174
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...