ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
9
2
11
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
61
47
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
58
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...