ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกลึก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
14
17
31
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
45
51
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
68
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...