ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
12
1
13
1
รวมประถม
51
34
85
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
6
9
15
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
19
21
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
68
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...