ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
6
13
19
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
53
50
103
6
ม.1
10
13
23
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
13
8
21
1
รวมมัธยมต้น
30
30
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
97
200
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...