ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
12
24
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
30
22
52
3
ป.1
3
7
10
1
ป.2
12
5
17
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
42
42
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
64
136
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...