ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเมือง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
12
15
27
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
14
5
19
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
53
41
94
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
27
22
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
78
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...