ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
0
4
1
อบ.2
2
9
11
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
12
14
26
3
ป.1
2
7
9
1
ป.2
3
0
3
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
24
20
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
34
70
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...