ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแปรง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
3
15
18
1
รวม อบ.
14
25
39
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
13
5
18
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
65
52
117
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
11
12
23
1
รวมมัธยมต้น
33
28
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
105
217
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...