ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไทร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
8
11
1
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
16
22
38
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
38
32
70
6
ม.1
9
11
20
1
ม.2
2
4
6
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
18
24
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
78
150
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...