ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
11
16
27
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
7
1
8
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
43
37
80
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
16
16
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
69
139
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...