ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
40
36
76
3
อบ.3
43
36
79
3
รวม อบ.
83
72
155
6
ป.1
58
73
131
4
ป.2
60
59
119
4
ป.3
80
89
169
5
ป.4
64
69
133
4
ป.5
81
68
149
5
ป.6
85
83
168
5
รวมประถม
428
441
869
27
ม.1
193
196
389
10
ม.2
201
204
405
10
ม.3
165
207
372
10
รวมมัธยมต้น
559
607
1,166
30
ม.4
98
149
247
7
ม.5
87
156
243
6
ม.6
73
147
220
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
258
452
710
20
รวมทั้งหมด
1,328
1,572
2,900
83
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...