ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสง่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
2
9
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
26
13
39
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
51
38
89
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
16
11
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
62
155
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...