ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมาบกราด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
8
10
18
3
ป.1
1
6
7
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
14
24
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
34
56
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...