ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองพลวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
11
16
27
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
29
46
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
62
102
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...