ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
17
21
38
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
51
52
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
73
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...