ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
63
43
106
6
ม.1
5
13
18
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
5
11
16
1
รวมมัธยมต้น
17
30
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
90
190
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...