ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
27
16
43
3
ป.1
13
8
21
1
ป.2
17
11
28
1
ป.3
18
12
30
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
79
62
141
6
ม.1
17
17
34
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
15
13
28
1
รวมมัธยมต้น
42
37
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
115
263
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...