ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
63
45
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
55
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...