ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
8
16
24
1
รวมประถม
44
60
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
77
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...