ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
14
5
19
1
อบ.3
12
19
31
1
รวม อบ.
30
30
60
3
ป.1
5
12
17
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
16
15
31
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
14
17
31
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
67
74
141
6
ม.1
16
12
28
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
13
4
17
1
รวมมัธยมต้น
41
26
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
130
268
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...