ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
10
18
1
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
28
33
61
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
8
13
21
1
ป.3
17
11
28
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
16
13
29
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
75
67
142
6
ม.1
11
13
24
1
ม.2
11
12
23
1
ม.3
17
11
28
1
รวมมัธยมต้น
39
36
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
136
278
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...