ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ้อไพล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
19
24
43
3
ป.1
9
4
13
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
3
10
13
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
51
44
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
68
138
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...