ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
9
13
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
12
16
28
3
ป.1
4
11
15
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
34
36
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
52
98
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...