ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
9
26
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
21
18
39
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
15
14
29
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
67
61
128
6
ม.1
14
15
29
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
7
12
19
1
รวมมัธยมต้น
32
36
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
115
235
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...