ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดุม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
19
17
36
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
7
15
22
1
รวมประถม
44
55
99
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
29
24
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
96
188
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...