ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
24
19
43
2
ป.1
20
14
34
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
15
6
21
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
76
60
136
6
ม.1
5
11
16
1
ม.2
13
1
14
1
ม.3
15
12
27
1
รวมมัธยมต้น
33
24
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
103
236
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...