ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนไทย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
20
45
2
อบ.3
25
32
57
2
รวม อบ.
50
52
102
4
ป.1
24
33
57
2
ป.2
28
30
58
2
ป.3
30
37
67
2
ป.4
42
34
76
3
ป.5
39
44
83
3
ป.6
28
32
60
2
รวมประถม
191
210
401
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
241
262
503
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...