ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
2
10
12
1
รวม อบ.
12
18
30
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
39
28
67
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
1
1
2
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
8
7
15
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
53
112
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...