ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะคร้อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
26
19
45
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
14
3
17
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
62
47
109
6
ม.1
6
16
22
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
21
28
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
94
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...