ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
8
12
20
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
3
11
14
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
33
39
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
51
92
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...