ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระจรเข้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
21
13
34
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
33
26
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
39
93
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...