ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศิริบ้านไร่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
5
11
16
3
ป.1
1
3
4
1
ป.2
0
3
3
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
0
1
1
1
รวมประถม
10
15
25
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15
26
41
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...