ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
1
9
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
11
1
12
2
ป.1
5
1
6
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
0
0
0
0
ป.4
6
2
8
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
19
15
34
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
16
46
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...