ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
4
8
12
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
1
7
8
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
22
21
43
6
ม.1
2
2
4
1
ม.2
6
0
6
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
12
5
17
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
34
72
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...